PolishPLEnglish (UK)

Maximus - Grunty

MAXIMUS GD - Grunt dyspersyjny silnie penetrujący
Do gruntowania pylistych i wsiąkliwych podłoży z cementu po rozcieńczeniu wodą. Wzmacnia powierzchnię, ogranicza porowatość i polepsza przyczepność klejów Maximus - D, D TOP i D Listoni. Przed klejeniem, podłoże musi całkowicie wyschnąć. Nie stosować do klejów żywicznych, poliuretanowych i poliuretanowo-epoksydowych. Opakowanie: 5 i 10 l.
MAXIMUS GR - Grunt rozpuszczalnikowy silnie penetrujący
Do gruntowania pylistych i wsiąkliwych podłoży z cementu i anhydrytu. Wzmacnia powierzchnię, ogranicza porowatość i polepsza przyczepność kleju. Maximus R i Maximus WFP. Przed klejeniem, podłoże musi całkowicie wyschnąć. Opakowanie: 5 i 10 l.
MAXIMUS GP - Grunt poliuretanowy
Do gruntowania pylistych i wsiąkliwych podłoży z cementu i anhydrytu. Wzmacnia powierzchnię, ogranicza porowatość i polepsza przyczepność kleju Maximus PU, Maximus PU 501, Maximus PU EKO i Maximus 1K-PU. Może stanowić barierę przeciw wilgoci resztkowej (do 4,5%) podłoży cementowych. Po zmieszaniu z piaskiem daje szybkoschnącą, bardzo wytrzymałą zaprawę do prac naprawczych podłoży. W przypadku potrzeby rozcieńczenia stosować Maximus S-PU. Opakowania: 5 i 10 l.

MAXIMUS S-PU - Rozcieńczalnik
Rozcieńczalnik do gruntu poliuretanowego Maximus GP. Opakowania: 5 i 10 l.