PolishPLEnglish (UK)

Mapei - Preparaty gruntujące

Primer G
Środek gruntujący na bazie wodnej dyspersji żywic syntetycznych do gruntowania chłonnych podłoży wewnątrz budynków, charakteryzujący się bardzo niską emisją lotnych substancji organicznych.
Eko Prim T
Akrylowa, bezrozpuszczalnikowa emulsja gruntująca o bardzo niskiej emisji lotnych związków organicznych do podłoży chłonnych i niechłonnych;
Mapeprim 1K
Jednoskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy preparat gruntujący na bazie żywicy epoksydowej w dyspersji wodnej.