PolishPLEnglish (UK)

Zalety podłóg wygrzewanych termicznie

Zalety podłóg wygrzewanych termicznie

Obróbka termiczna ma na celu poprawę właściwości technicznych drewna. Modyfikacja termiczna powoduje, że drewno przybiera ciemnobrązową barwę, wzrasta jego odporność na wpływ wilgotności nawet do 50 % w stosunku do drewna surowego, o tyle samo zmniejsza się skurcz i pęcznienie drewna, poprawia się właściwość izolacji termicznej, zwiększa się odporność na grzyby, a w gatunkach iglastych częściowemu usunięciu ulegają żywice i substancje lotne. Negatywnym skutkiem obróbki termicznej jest większa kruchość, łupliwość drewna.